Interiérové aktivity. Určené pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ. Privítajte jar vlastnoručne vyrobeným  letečkom  a  aktuálne naučeným tancom  pod taktovkou vedúceho Folklórneho súboru Turiec

tl_files/gallery_creator_albums/citankovo/jarne zvykoslovie/IMG_20220427_081629_254.jpgtl_files/gallery_creator_albums/citankovo/jarne zvykoslovie/IMG_20220427_094641_769.jpgtl_files/gallery_creator_albums/citankovo/jarne zvykoslovie/IMG_20220427_095403_157.jpgtl_files/gallery_creator_albums/citankovo/jarne zvykoslovie/IMG_20220427_100100_190.jpgtl_files/gallery_creator_albums/citankovo/jarne zvykoslovie/IMG_20220427_100211_140.jpgtl_files/gallery_creator_albums/citankovo/jarne zvykoslovie/IMG_20220427_100640_751 (1).jpg