Návštevné hodiny: 

     pondelok - piatok  (sobota po dohode)

     v čase od 9:00 do 16: 00 hod.

Cieľová skupina: deti predškolského veku MŠ a 1.stupňa ZŠ

Dĺžka predstavenia: 60 minút

Poplatok: 3,50-€ za účastníka (sobota 5,-€)

     pedagogický dozor bezplatný vstup

     len pre objednané skupiny (min. 15 osôb)