Panák z križovatky / Viktor Kubal

Čítanie bez slov s následnou interpretáciou a nácvikom rešpektovania pravidiel cestnej premávky na dopravnom ihrisku.