S duchmi je vždy veselo / Vašo Šuplata

Exteriérové predstavenie.  Čítankovským expresom po stopách šiestich veselých duchov . Vyskúšame čítať valčekovú rozprávku.