Tri múdre kozliatka / J.C.Hronský

 Interiérové   predstavenie. Tvorba videosekvencie detskej  dramatizácie  audio príbehu.